RODZIŃSKI Stanisław

RODZIŃSKI Stanisław
RODZIŃSKI StanisławRODZIŃSKI Stanisław

RODZIŃSKI Stanisław BIOGRAFIA

Tytuł:Pejzaż ze stogami (1990)
Technika:gwasz, papier
Wymiary:29 x 38 cm (wymiary w świetle passe-partout)
53 x 71 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
zapytaj o cenę
RODZIŃSKI Stanisław

RODZIŃSKI Stanisław BIOGRAFIA

Tytuł:Noc hommage a Constant Permeke (2013)
Technika:olej, płótno
Wymiary:81 x 100 cm
zapytaj o cenę
RODZIŃSKI Stanisław
RODZIŃSKI StanisławRODZIŃSKI StanisławRODZIŃSKI Stanisław

RODZIŃSKI Stanisław BIOGRAFIA

Tytuł:Pod krzyżem I (2009-2013)
Technika:olej, płótno
Wymiary:100 x 100 cm
105,5 x 105,5 cm (z oprawą)
Uwagi:
Cena wywoławcza:10000,00 zł
złóż zlecenie
RODZIŃSKI Stanisław

RODZIŃSKI Stanisław BIOGRAFIA

Tytuł:Pamięci Borysa Pasternaka (2008)
Technika:olej, płótno
Wymiary:70 x 100 cm
niedostepny
RODZIŃSKI Stanisław
RODZIŃSKI StanisławRODZIŃSKI StanisławRODZIŃSKI Stanisław

RODZIŃSKI Stanisław BIOGRAFIA

Tytuł:Wspomnienie z Amsterdamu (Hommage a Van Gogh) (2008)
Technika:olej, płótno
Wymiary:81 x 100 cm
87 x 105 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Cena wywoławcza:8000,00 zł
Cena uzyskana:8000,00 zł
Cena z opłatą aukcyjną:9440,00 zł

STANISŁAW RODZIŃSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

Stanisław Rodziński urodził się w 1940 roku. Studiował na Wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1963 roku obronił dyplom w pracowni profesora Emila Krchy. W tym samym roku rozpoczął pracę pedagogiczną w krakowskim Liceum Plastycznym. Od 1968 roku publikował teksty o sztuce. Jego eseje ukazywały się na łamach „Dekady Literackiej”, „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. W latach 70. był redaktorem naczelnym „Biuletynu Rady Artystycznej ZPAP” Od 1972 do 1980 prowadził pracownię malarstwa i rysunku na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

 

Aktywnie uczestniczył w ruchu kultury niezależnej lat 80. Należał do grona sygnatariuszy deklaracji Towarzystwa Kursów Naukowych (tzw. latający uniwersytet). W 1981 roku powrócił do Krakowa i rozpoczął pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni: prowadził pracownię malarstwa, w latach 1993-1996 był dziekanem Wydziału Malarstwa, natomiast w okresie od 1996 do 2002 piastował funkcję rektora Akademii. Obecnie współpracuje także z innymi krakowskimi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Jest członkiem Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej przy Archidiecezji Krakowskiej. W dalszym ciągu zajmuje się publicystyką i teorią sztuki. Na polskim rynku wydawniczym ukazało się kilka jego publikacji książkowych zawierających teksty o sztuce: „Sztuka na codzień i od święta” (1999), „Obrazy czasu” (2001), „Mój szkicownik” (2005), „Dzieła, czasy i ludzie” (2007), „Autoportret malarza” (2012).

 

Stanisław Rodziński maluje pejzaże, których stylistyka bliska jest abstrakcji. Stosuje ciemną kolorystykę z akcentami nasyconych, żywych kolorów, które ożywiają całą kompozycję. Farbę nanosi cienką warstwą ekspresyjnymi drobnymi pociągnięciami pędzla, które pozostawiają na powierzchni płótna wyraźną fakturę. Tworzy także kompozycje o tematyce religijnej: na jego płótnach wielokrotnie pojawia się motyw Piety i Ukrzyżowania. Wykonał kilka realizacji malarskich dla kościołów. Były to przede wszystkim Drogi Krzyżowe. Artysta malując sceny z pasji Chrystusa przedstawił uniwersalny problem cierpienia, które w takim samym stopniu wszystkich ludzi bez wyjątku. Podkreślał to przesłanie wplatając w malowaną scenę Drogi Krzyżowej współczesne postacie (np. mężczyzna z kijem baseballowym w scenie Upadku Chrystusa z kościoła w Mistrzejowicach).

 

Artysta był stypendystą Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Rzymie (1985) oraz Fundacji Janineum w Wiedniu (1994). Stanisław Rodziński jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: Złotego Medalu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (1977), Złotej Odznaki Związku Polskich Artystów Plastyków (1978), Nagrody Miasta Krakowa (1981), Nagrody Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (1985), Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1988), Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza (2007), Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego (2011), Medalu Papieskiej Rady ds. Kultury „Per Artem ad Deum” (2013). Otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę artystyczną i eseistykę.

 

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE:


1964 - Galeria Pegaz, Zakopane;
1965 - Galeria ZPAP (obecnie Pryzmat), Kraków;
1966 - BWA, Nowy Sącz;
1967 - TPSP, Warszawa, Galeria Arkady, Kraków;
1990/1991 - BWA w Krakowie/BWA w Olsztynie/BWA w Toruniu;
1992 -Instytut Polski w Paryżu;
1992 - Galeria u Jezuitów w Poznaniu;
1993 - Krakowska Galerii;
1995 - Galeria Kordegarda.

 

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE

 
1991 - Cóż po artyście w czasie marnym..., Galeria Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa;
1991 - Triennale Stuki Sacrum w Częstochowie,
1994 - 44 polskich malarzy współczesnych wobec Matejki;
1994- 175 lat ASP w Krakowie, Ronneby, Szwecja;
1994 - "Ars pro Natura", Stuttgart;
1996 - 16. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin;
1996 - Jubileuszowa wystawa ASP, Kraków;
1996 - "Andrzej Wajda. To lubię", Pałac Sztuki, Kraków.
1978 - Kolor w malarstwie polskim XIX i XX w., Poznań;
2002 - Wielki Tydzień, Motyw pasyjny w sztuce polskiej XIX i XX w. Muzeum Literatury, Warszawa;
2003 - Sol Invictus, (Malarstwo a chrześcijaństwo we współczesnej sztuce polskiej), Katowice;
2005 - Pamięć i uczestnictwo, wystawa w XXV rocznice Solidarności, Muzeum Narodowe, Gdańsk;
2006 - Współczesna polska sztuka sakralna, Galeria Polskiej Sztuki Sakralnej, "Dom Praczki", Kielce;
2006 - Sztuka stanu wojennego, Muzeum Narodowe, Wrocław;
2007 - Obrazy w kolekcji Muzeum w Radomiu, Radom - Muzeum.

 

ARTYKUŁY NA TEMAT ARTYSTY

 

Grzegorz Bednarski: "Malarz Rodziński jest religijnym egzystencjalistą, bliżej mu do Kierkegaarda i Brandstaettera niż do Newmana, Eliota czy nawet Nowosielskiego. Powiązania realistyczno-analityczne w myśli filozoficznej jak i plastycznej są artyście chyba obce. Widzenie wszystkiego poprzez pewien obraz, w którym cierpienie jawi się jako siła wciągająca, będąca przede wszystkim wizją Przemienienia przezwyciężającą tragedię jest osią twórczości Rodzińskiego. Mieści się on zarazem w jednej i drugiej tradycji. To cecha najbardziej charakterystyczna dla mocnych, gwałtownych, emocjonalnych i bardzo indywidualnych obrazów Rodzińskiego. Już od pierwszych Piet, Ukrzyżowań czy innych obrazów z tematami religijnymi, Rodziński wypracował sobie własny styl będący indywidualnym rysem wynikającym z determinacji czasu i otoczenia."

 
Grzegorz Bednarski, Stanisław Rodziński, Malarstwo Nagroda Okręgu Krakowskiego ZPAP im. Witolda Wojtkiewicza, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, Kraków, ul. Łobzowska 3, s. 16.

 

Poszukujemy prac

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY